หลักสูตร “นักขายอสังหาริมทรัพย์ ” รุ่นที่ 5

โครงการเปิดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านบุคลิกภาพและจรรยาบรรณ ในสายอาชีพขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านมือหนึ่งและมือสอง เน้นกลยุทธ์การขายและเทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการให้สินเชื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรของท่านให้เป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอย่างแท้จริง พร้อมการทำ workshop ปฏิบัติการเชิงสาธิต

Last modified on Wednesday, 26 August 2015 02:52