ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2558

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2558
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารพร้อมกำหนดการและแผนที่

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเน้นการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อให้เป็นมืออาชีพ ทางด้านการขายและการตลาดโดยตรง  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทางสมาคมฯได้จัดให้มีการสัมมนาใหญ่ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “จับตาการขายการตลาดอสังหาฯ ใครรุ่ง ใครร่วง?” และ “ศาสตร์แห่งความสำเร็จ(ฮวงจุ้ย )ในยุค AEC”


โดยวิทยากร ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์, คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล ,คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ , คุณยงยุทธ ฟูพงษ์ศิริพันธ์ จะมาวิเคราะห์เจาะลึก ในเรื่อง “จับตาการขายการตลาดอสังหาฯ ในยุค AEC ใครรุ่ง ใครร่วง?” และ ศาสตร์แห่งความสำเร็จและฮวงจุ้ย AEC อ. ไชยนนท์ เตยะราชกุล “หมอBird” ( ซิน แซ อี้ ซิน)ที่ปรึกษาของ กบข. /ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า)/ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงของ Big C ซูเปอร์เซนเตอร์/ที่ปรึกษาระดับสูงของธนาคาร UOB/ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง ฯลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ห้องศุภชัยวานิชวัฒนา (จำนวนผู้เข้าร่วมงานจำกัดเพียง 150 ท่าน)


ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2558 พร้อมแนบบบฟอร์ม การส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โทร.0-2925-4571-2,086-466-4669 โทรสาร 02-925-4573

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2558 04:08