ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 เลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558

              สมาคมการขายและการลาดอสังหาริมทรัพย์

                        วันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

                    เลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่

Last modified on Thursday, 21 May 2015 08:23