ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่งตั้ง คุณอรุณี เทียมหงษ์ (

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่งตั้ง คุณอรุณี เทียมหงษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561– 2562
พร้อมสัมมนา เรื่อง "Asian Real Estate Networking Alliance มาร่วมสร้างคลื่นยักษ์ที่ทรงพลังด้วยพันธมิตรอาเซียนกว่า 10 ประเทศ"
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Mr. Jeffhey Foo (NAR Board of Directors, 2012, 2017 & 2018 -Past President of the Institute of Estate Agents) และคุณธานี โทจรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 07:17