บทความจาก รศ.มานพ พงศทัต

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการสร้างบ้านเป็นธุรกิจพื้นฐานทุกประเทศ ทั้งเสรีทุนนิยม และประเทศสังคมนิยม เพราะธุรกิจนี้เป็นทั้งธุรกิจปัจจัย 4 และเป็นทั้งธุรกิจพื้นฐานเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างดี

    ประเทศสิงคโปร์ได้ใช้ธุรกิจการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องจักรที่จะกระตุ้นการสร้างส่วนเศรษฐกิจ สร้างเมืองของสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 1977-1978 ที่เริ่มมีอิสรภาพ ฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองการค้าที่อังกฤษจะเข้ามา ประเทศจีนก็ใช้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นการสร้างการเจริญด้านเศรษฐกิจของ เกาะฮ่องกงในศตวรรษที่ผ่านมา

    ปัจจุบันจีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งเปิดตัวจากประเทศสังคมนิยมมา เป็นการพัฒนาแบบคู่ขนานกับเสรีทุนนิยม อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นสาขาเศรษฐกิจชั้นนำ เป็นเครื่องจักรกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

    ประเทศไทยเราในอดีตมิได้ใช้สาขาเศรษฐกิจมาชี้นำผลักดันการพัฒนาจน กระทั่งปี 2500 เป็นต้นมานี้มีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาทางการเกษตรมาใช้ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัว นำ ประเทศได้มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและเริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาก ขึ้นทุกที

    จนกระทั่งปี 2526-2527 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มเติบโตมากขึ้น แต่ก็เป็นการเติบโตจากภาคเอกชน โดยรัฐมิได้เข้าช่วยสนับสนุนเท่าที่ควรเริ่มมีการจัดตั้งองค์กรในรูปของ สมาคมต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง สมาคมแรกคือสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2518-2519 และก็มีสมาคมอื่นๆ เกิดขึ้น เช่น สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมการค้าอาคารชุด และสมาคมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

    ในปัจจุบันมีสมาคมที่อยู่ในวงการทั้งหมด 14 สมาคม ซึ่งในระยะหลังสมาคมที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสมาคมด้านวิชาชีพ เช่นสมาคมประเมินราคาทรัพย์สิน สมาคมดูแลชุมชน และสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

    การเกิดขึ้นของสมาคมต่าง ๆ นั้นในวิชาการการพัฒนาสังคมถือว่าสังคมมีการแข่งขันขึ้นตามลำดับ ประชาชนทั่วไปร่วมกันยกระดับการพัฒนาทั้งสังคมและวิชาชีพโดยร่วมกับทางรัฐ เพื่อร่วมดูแลทั้งการปฏิบัติวิชาชีพ และการให้บริการสังคมมีคุณภาพยิ่งขึ้น ยิ่งมีสมาคมมากขึ้น ก็จะถือว่าสังคมนั้น ๆ SOPHISTICATE ขึ้น มีสมาคมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สมาคมหนุ่มสาวของเชียงใหม่ สมาคมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นครศรีธรรมราชเป็นต้น

    ขณะนี้เรากำลังจะมีสมาคมน้องใหม่ในวงการของเราอีกสมาคมหนึ่ง คือ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นการรวบรวมผู้เกี่ยวข้องด้านการขายและการตลาดทั่วไป ซึ่งอาจจะมีทั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สื่อที่เกี่ยวข้องกับการขายการตลาด นักโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้ามาด้วยกัน ก็นับว่าเป็นวิวัฒนาการขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง การขายและการตลาดของอสังหาฯ ก็คงจะได้ยกระดับขึ้น และมีสมาคมซึ่งจะได้มาพบปะปรึกษาหารือในวิชาชีพเดียวกัน

    คุณไพโรจน์ สุขจั่น ซึ่งรับหน้าเป็นนายกก่อตั้งสมาคมน้องใหม่นี้ก็เป็นนักขายนักการตลาดโดยตรง ก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมีส่วนร่วมพัฒนานักขายและนักการตลาดให้เป็นที่ ยอมรับกันมากขึ้น พวกเราในฐานะผู้ที่อยู่ในวงการก็จะเอาใจช่วย สมาคมที่จะรับใช้สังคมในอนาคตต่อไป
Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32

บทความน่าสนใจ

บทความจาก รศ.มานพ พงศทัต

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการสร้างบ้านเป็นธุรกิจพื้นฐานทุกประเทศ ทั้งเสรีทุนนิยม และประเทศสังคมนิย...

19-01-2552 Hits:4509 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more

การตลาดและการขายบ้านจัดสรร เพื่อความยั่ง…

โดย…นายพัลลภ กฤตยานวัชผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์    นักจัดสรรที่ประสบความสำเร็จ มั...

19-01-2552 Hits:4919 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more